Start » Utmärkande egenskaper hos en vallhund

Utmärkande egenskaper hos en vallhund

Vad är en vallhund?

I hundrasguidens grupp 1 återfinns boskaps-, herde- och vallhundar. De har gemensamt att de tillbaka i tiden användes för att endera vakta eller valla får- och nötboskap. Många av raserna i grupp 1 är populära sällskapshundar, och några används som brukshundar inom militär- och polisväsendet. Border collie är ett utmärkt exempel på vallhund.

Den mest klassiska av samtliga vallhundar är border collien. Rasens viktigaste egenskap är arbetsförmågan, därför lämpar den sig väl som vallhund. Border collies har dock långt många fler positiva egenskaper. Rasen har visat goda resultat i tävlingar som exempelvis agility och lydnad. Och därtill är border collies trevliga sällskapshundar. Däremot är det viktigt att border collies aktiveras, deras vallinstinkt är stark och rasen kräver därför psykisk stimulans.

Utmärkande egenskaper hos vallhundar är att de är kloka och lättlärda, att de tycker om att aktiveras och att de är samarbetsvilliga. Hundar som saknar någon av nämnda egenskaper får svårt att lyckas som vallhund. Därtill måste vallhundar ha god kondition för att orka arbeta som önskat. Hos en vallhund är instinkten att valla stark, men som ägare måste man ändå lära hunden att valla. Det finns utbildningar att gå om du vill lära din vallhund att valla.

Ett annat exempel på vallhund är Västgötaspetsen. Den är mycket liten i växten, men modigare än de flesta raser. Den är dessutom vaksam och livlig, och lever med stor energi. Precis som Border collier är Västgötaspetsen lättlärd, vilket underlättar arbetet betydligt. Och även om rasen är lojal är den samtidigt självständig, vilket innebär att Västgötaspetsar mer än gärna går utan koppel. Västgötaspetsar behöver aktiveras för att må bra, och det gäller egentligen alla hundraser.

Om du vet att tiden tryter under veckorna är rekommendationen att inte köpa en vallhund. Att vara husse eller matte till en vallhund kräver stort engagemang, inte minst i form av tid.

vallhund